Pengikut

Jumaat, 26 Oktober 2012Marilah belajar bersama-sama Teknik Membina Ayat  untuk membantu murid mencapai kecemerlangan dalam kertas penulisan
 ( Bahagian A - Memindahkan Maklumat  ).

Langkah 1 : Ingatkan Teknik Kompas !

                   

                      Lihat contoh 1.

                      Lihat contoh 2.                     Syarat-syarat yang perlu dipatuhi semasa menjawab soalan. 
Langkah 3 : Cuba soalan yang akan diberi. Baca arahan .


                           Lihat gambar dengan teliti.


                     Bulatkan aktiviti-aktiviti dalam gambar.

                    Tuliskan kata kerja ( aktiviti ) dengan betul.

                   Cuba baca contoh ayat yang gramatis.

                 
Langkah 4 : Jangan lupa akan nota penting semasa membina ayat.


Langkah 5 : INGAT ! Jangan lupa semak ayat semula.