Pengikut

Latihan1. __________________________________________________    
      

    2. __________________________________________________    
        

    3. __________________________________________________   
        

4. 
__________________________________________________   
       

5. 
__________________________________________________    
        Cuba Latihan 2 di bawah.  Tontonlah tayangan ini terlebih dahulu. Kemudian, bina lima ayat berdasarkan tayangan video di bawah ini.